Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vi finns vid Gyllebosjön, ca 5km sydväst om Sophiaskolan i Rörum. Med utgång från en bondgård med stall, snikarboa & hagar så skapades Näbbe barnstuga. En waldorfförskola med fokus på barn, djur och natur.

På gården har vi egna djur och odlingar, som vi tar hand om. I våra trädgårdar blommar örter och barnen turas om att mata djuren. Vi vistas ofta utomhus och tar promenader in i den spännande skogen där får barnen utforska, leka & lära. Barnen har med sig ryggsäck och vi äter vår lunch utomhus. I köket lagar Fia Andreason maten. Alla dagens måltider är tillagade med kärlek och naturligtvis med helt ekologiska & närodlade råvaror. I våra två småbarnsgrupper består av 3-5 barn och och har en egen trädgård med lekstuga, sandlåda, odlingar & och ibland några flasklamm på besök.

Inomhus har vi skapat en hemlik miljö med köket i centrum. Barnen är med och bakar och hjälper till. På eftermiddagarna tar vi även emot fritidsbarn från de lägre årskurserna på Sophiaskolan.