Hem

Välkommen till Näbbe barnstuga

På en bondgård invid Gyllebosjön finns vårt fina Näbbe. På vår gård finns både kaniner, höns och barn förstås. våra grundvärderingar ligger i waldorfpedagogiken och dess djupa förståelse för barnet och vikten av att se henne som en individ med egen vilja och drivkraft där målet är att skapa en livslång lust att lära.